0 Giỏ hàng
5.450.000 đ
5.250.000 đ
5250000
 • Model: intelligent 3.0 (Phiên bản i)
 • Số cấp lọc: 09 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
 • Tặng 01 chổi lau nhà 360 độ
 • Tặng 01 bộ 6 ly Sawa
 • Tặng 01 áo phông Sawa
 • Tặng 01 Bộ voucher cao cấp
4.600.000 đ
4.400.000 đ
4400000
 • Model: SI8009TKV (Phiên bản i)
 • Số cấp lọc: 09 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
4.000.000 đ
3.800.000 đ
3800000
 • Model: SI8009 (Phiên bản I)
 • Số cấp lọc: 09 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
4.400.000 đ
4.200.000 đ
4200000
 • Model: SI8008TKV (Phiên bản i)
 • Số cấp lọc: 08 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
3.800.000 đ
3.600.000 đ
3600000
 • Model: SI8008 (Phiên bản I)
 • Số cấp lọc: 08 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
4.200.000 đ
400.000 đ
400000
 • Model: SI8007TKV (Phiên bản i)
 • Số cấp lọc: 07 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
3.600.000 đ
3.400.000 đ
3400000
 • Model: SI8007 (Phiên bản I)
 • Số cấp lọc: 07 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
4.000.000 đ
3.800.000 đ
3800000
 • Model: SI8006TKV (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 06 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
Phát triển bởi: CTG Vietnam
WebAdmin