0 Giỏ hàng
4.450.000 đ
4.250.000 đ
4250000
 • Model: SE8009TKV (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 09 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
 • Nhận ngay 04 quà tặng giá trị:
 • 01 Chổi lau nhà Sawa 360 độ 
 • 01 Bộ ly Sawa 6 chiếc
 • 01 áo font Sawa
 • 01 bộ Voucher giá trị
3.850.000 đ
3.650.000 đ
3650000
 • Model: SE8009 (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 09 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
4.250.000 đ
4.050.000 đ
4050000
 • Model: SE8008TKV (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 08 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
3.650.000 đ
3.450.000 đ
3450000
 • Model: SE8008 (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 08 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
4.050.000 đ
3.850.000 đ
3850000
 • Model: SE8007TKV (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 07 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
3.450.000 đ
3.250.000 đ
3250000
 • Model: SE8007 (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 07 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
3.850.000 đ
3.650.000 đ
3650000
 • Model: SE8006TKV (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 06 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
3.250.000 đ
3.050.000 đ
3050000
 • Model: SE8006 (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 06 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
Phát triển bởi: CTG Vietnam
WebAdmin