0 Giỏ hàng
5.950.000
5.650.000
 • Model: SB8010 (Phiên bản B)
 • Số cấp lọc: 10 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp gầm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
 • Tặng 1 Chổi lau nhà Sawa 360 độ
 • Tặng 1 Bộ ly Sawa + 01 Bộ ấm uống trà Sawa cao cấp
 • Tặng 1 Voucher giảm 20-50% khi sử dụng dịch vụ nha khoa Việt Pháp
4.450.000
4.250.000
 • Model: SE8009TKV (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 09 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
 • Nhận ngay 04 quà tặng giá trị:
 • 01 Chổi lau nhà Sawa 360 độ 
 • 01 Bộ ly Sawa 6 chiếc
 • 01 áo font Sawa
 • 01 bộ Voucher giá trị
6.600.000
6.300.000
 • Model: SB8010TK (Phiên bản B)
 • Số cấp lọc: 10 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
 • Tặng 1 Chổi lau nhà Sawa 360 độ
 • Tặng 1 Bộ ly Sawa + 01 Bộ ấm trà cao cấp Sawa
 • Tặng 1 Voucher giảm 20-50% khi sử dụng dịch vụ nha khoa Việt Pháp
5.050.000
4.850.000
 • Model: SB8009TK (Phiên bản B)
 • Số cấp lọc: 09 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
 • Tặng 01 Chổi lau nhà Sawa 360 độ
 • Tặng 01 Bộ 06 ly Sawa
 • Tặng 01 Áo Sawa
 • Tặng bộ Voucher cao cấp
4.950.000
4.750.000
 • Model: SB8008TK (Phiên bản B)
 • Số cấp lọc: 08 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
4.850.000
4.650.000
 • Model: SB8007TK (Phiên bản B)
 • Số cấp lọc: 07 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
4.750.000
4.550.000
 • Model: SB8006TK (Phiên bản B)
 • Số cấp lọc: 06 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
4.400.000
4.200.000
 • Model: SB8009 (Phiên bản B)
 • Số cấp lọc: 09 cấp – Nhập khẩu
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
 • Tặng 01 Chổi lau nhà 360 độ Sawa
 • Tặng 01 Bộ 6 ly Sawa cao cấp
 • Tặng 01 áo Sawa
 • Tặng bộ Voucher cao cấp
4.300.000
4.100.000
 • Model: SB8008 (Phiên bản B)
 • Số cấp lọc: 08 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
5.450.000
5.250.000
 • Model: intelligent 3.0 (Phiên bản i)
 • Số cấp lọc: 09 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
 • Tặng 01 chổi lau nhà 360 độ
 • Tặng 01 bộ 6 ly Sawa
 • Tặng 01 áo phông Sawa
 • Tặng 01 Bộ voucher cao cấp
4.600.000
4.400.000
 • Model: SI8009TKV (Phiên bản i)
 • Số cấp lọc: 09 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
4.400.000
4.200.000
 • Model: SI8008TKV (Phiên bản i)
 • Số cấp lọc: 08 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
4.200.000
400.000
 • Model: SI8007TKV (Phiên bản i)
 • Số cấp lọc: 07 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
4.000.000
3.800.000
 • Model: SI8006TKV (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 06 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
4.000.000
3.800.000
 • Model: SI8009 (Phiên bản I)
 • Số cấp lọc: 09 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
3.800.000
3.600.000
 • Model: SI8008 (Phiên bản I)
 • Số cấp lọc: 08 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
3.600.000
3.400.000
 • Model: SI8007 (Phiên bản I)
 • Số cấp lọc: 07 cấp
 • Cơ cấu: Không tủ – Lắp âm chậu
 • Bảo hành: 03 năm
4.250.000
4.050.000
 • Model: SE8008TKV (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 08 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
4.050.000
3.850.000
 • Model: SE8007TKV (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 07 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
3.850.000
3.650.000
 • Model: SE8006TKV (Phiên bản E)
 • Số cấp lọc: 06 cấp
 • Cơ cấu: Vỏ tủ IQ
 • Bảo hành: 03 năm
Phát triển bởi: CTG Vietnam
WebAdmin